Disclaimer & Privacyverklaring

Gegevens

De gegevens op deze site worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Techpro Gerard Huiden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

Aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite kunnen worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, te gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Techpro Gerard Huiden is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Links

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Techpro Gerard Huiden. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening, partner ship en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Techpro Gerard Huiden. Techpro Gerard Huiden is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Informatie

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Techpro Gerard Huiden te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin met doet voorkomen dat het door Techpro Gerard Huiden is geautoriseerd.

Gebruik

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van mulitmedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van Techpro Gerard Huiden op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Techpro Gerard Huiden.

Gerard Huiden Verhuur B.V.
Waalseweg 24
3999 NS Tull en ’t Waal

Tel: 030-6017490
Fax: 030-6067331
Mail: info@gerardhuiden.nl
Web: www.gerardhuiden.nl

BTW nr.: NL 8190.19.999 B01
K.v.K.: 30236498

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Copyright Gerard Huiden Verhuur B.V. 2022